VARFÖR TWINTRAC?

Med Valtra TwinTrac kan du utföra en lång rad arbetsuppgifter på ett mer effektivt sätt.

  • ENASTÅENDE SIKT OCH KONTROLL ÖVER REDSKAPET
  • ÖKAD SMIDIGHET HOS MASKINEN
  • MINSKAD RISK FÖR PÅFRESTNINGAR PÅ NACKEN
  • DU SPARAR TID OCH BRÄNSLEKOSTNADER!

De alla flesta redskap passar till Valtras TwinTrac-system, så du kan använda din befintliga uppsättning av redskap.

24h image
Spara en hel dag varje säsong!

En nyligen genomförd jämförelsestudie har visat att slåtter i omvänd riktning resulterar i betydande tids- och bränslebesparingar samt minskade påfrestningar på föraren.

Enligt forskning hos ett oberoende forskningsinstitut, på uppdrag av Valtra, kräver användning av en traktor med TwinTrac-systemet med omvänd förarplats vid slåtter 12 procent mindre tid och 11 procent mindre bränsle än vid arbete på konventionellt sätt. Dessutom är slåtterarbete i omvänd körriktning betydligt mindre påfrestande för förarens nacke och rygg.

Exempel: på en gård med 110 hektar vall som slås två gånger under en säsong kan arbete i omvänd körriktning i praktiken spara tid motsvarande en hel dags arbete. Det kan vara avgörande för skördens kvalitet och val av tidpunkt beroende på väderförhållandena.

Hämta hela forskningsrapporten (på engelska), pdf

Användningsområden

Valtra TwinTrac är en beprövad lösning inom en mängd olika arbetsmoment. Här är bara några exempel:

I FÄLTARBETE

Slåtterkross
Slagklippning/slåtter
Foderskörd
Majsskörd
Skörd av specialgröda

I KOMMUNAL KÖRNING

Sopning
Snöröjning
Häckklippning

BYGGNADSARBETEN OCH
UNDERHÅLL AV GÅRDEN

Stängsling/påldrivning
Krattning

SKOGSTILLÄMPNINGAR

Flishuggning
Stubbrytning

TWINTRAC ÄR TILLGÄNGLIGT FÖR TRAKTORER I VALTRAS N-, T- OCH S-SERIER.

Varje Valtra-traktor är specialbyggd för att uppfylla ägarens behov. TwinTrac-systemet med dubbelkommando är bara en av många unika funktioner som hjälper till att öka produktiviteten. Kontakta din lokala Valtra-återförsäljare för mer information och en detaljerad offert.