KĀ SPĒLĒT

Spiediet "Spēlēt", lai sāktu. Jūsu uzdevums ir sacensties ar atpakaļgaitā braucošo traktoru pa noteikto maršrutu.

Stūrēšanai izmantojiet tastatūras bultiņu taustiņus. Centieties izvairīties no šķēršļiem. V zīmes palielina izmantojamo laiku, un slāpeklis paātrina braukšanu.